Lietuvos Respublika 1925


„Septinta Lietuvos Nepriklausomybės šventė Kaune, gegužės mėn. 15 d. 1925 m.“ Filmavo Latvijos kino studija „Pamācošu kino-filmu Krājums“ Filmo autorius J. Dored Šis unikalus juodai baltas dokumentinis filmas prasideda iškilminga sueiga (vieše) prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Kaune. Po to operatorius mus nukelia prie Prezidentūros, iš kurios balkono gausiai susirinkusius piliečius sveikina antrasis Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Apačioje jo klauso gausiai susirinkę įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, skautai, tautiniais kostiumais pasipuošusios merginos, sportininkai (dviratininkai), žydų bendruomenės atstovai,.. Su savo vėliavomis visi jie išžygiuoja į Parodos aikštę, Žaliakalnyje. Į Parodos aikštę automobiliu atvažiuoja ir JE Prezidentas. A. Stulginskis iš automobilio persėda į karietą ir apvažiuoja aikštėje išrikiuotas bei paradui pasiruošusias Lietuvos kariuomenės gretas, kavaleriją. Tribūnoje stovi užsienio valstybių atstovai bei Lietuvos Vyriausybės nariai, generolai, karininkai (Jonas Jurgis Bulota, pulkininkas Jurgis Bobelis,.. ir kt.). Virš aikštės praskrenda Lietuvos Karo aviacijos lėktuvų eskadrilė. Prasideda iškilmingas Lietuvos kariuomenės ir visuomeninių organizacijų paradas. Paradą balne ant savo žirgo priima Lietuvos Kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas. Pradžioje prajoja kariuomenės orkestras. Po to, grojant dūdų orkestrui, žygiuoja pėstininkai, šauliai, skautai, skautės, Jūrų skautai, joja artileristai, jų

Komentuok

You must be logged in to post a comment.

Tema: Video klipai   Žymos: , ,