Moterys Dainuoja 1978 :Lithuanian Video Archive

Moterys dainuoja Ateitininkų piknike Lieponių sodyboje